Каскада “Ретиже” включва 3 броя малки водно-електрически централи (МВЕЦ) на течащи води с обща мощност 7,43 мВт.

ВЕЦ-1

Разположена в местността „Харами бунар“, намираща се в югоизточната част на Северен Пирин на кота 1618м.

ВЕЦ-2

Разположена в местността „Илиева черква“, намираща се в югоизточната част на Северен Пирин на 100м южно от пътя Хайдушки кладенец – Кремен на кота 1277м.

ВЕЦ-3

Разположена на кота 682 м, в терасата на р.Ретиже на 800 м от устието близо до с.Места

Язовир “Кремен”

Язовир “Кремен” е изграден в местността “Илиева черква” на около 5 километра североизточно от с. Кремен.

Каскада „Ретиже“

Основни характеристики на проекта каскада „Ретиже“ 

Чиста енергия

Използване водите на р. Ретиже за захранването на 3 броя малки водно-електрически централи (МВЕЦ) на течащи води с обща мощност 7,43мВт и годишно производство над 23 мил. кВтч екологично чиста електрическа енергия. 

Проектът съответства на енергийните политики за възобновяеми източници и ангажиментите по Протокола от Киото. Допринася за опазване на околната среда и създава условия за развитие на туризма в региона.

Технологични иновации

Първа каскада в България с изцяло автоматизирано управление чрез SCADA система от телеметрични станции TSX-24 на "Serck Controls" и радиомрежа за данни. Турбините "Пелтон" са разработени по модели на General Electric и произведени от български производител.

Производство на турбините

Работните колела на турбините са изработени машинно от плътни дискове, съчетавайки 3D моделиране и прецизна обработка с ЦПУ машини - за първи път в България.

От извора в Пирин до вашия дом - чистата енергия на Ретиже

Проектът в цифри

3

водно-електрически централи

936

метра денивелация

7

мВт обща мощност на централите

10375

метра дължина на тръбопроводите